O nás - Pravoslávna cirkevná obec v Komárne

Pravoslávna cirkevná obec v Komárne
Православная церковная община в Комарно
Ορθόδοξη ενορία Κομαρνο
Orthodox parish in Komarno
Ortodox egyházközség Komáromban
Prejsť na obsah
História cirkevnej obce

O nás
 
Po porážke na  Kosovom poli (1398) pravoslávne a väčšinou srbské obyvateľstvo Balkánu  húfne začalo utekať na sever pred Turkami a vytváralo tam svoje cirkevné  i svetské komunity, v prvom rade v mestách Podunajska - od Zemuna po  Győr. Ten istý proces sa zopakoval v 1690-tom roku, keď počas "Veľkého  sťahovania Srbov" viac ako 40.000 rodín utekalo znova pred Turkami do  podunajských miest Uhorska. Čas ich komárňanského usídlenia sa dá  odhadnúť z nadpisu dobového voskového pečatidla cirkevnej obce s dátumom  17. máj 1511. História 500 ročnej cirkevnej obce je veľmi bohatá, čulá a  hlavne zaujímavá. Počas stáročí viackrát boli nútení si znovu vybudovať  svoj chrám. Medzi veriacimi bolo veľa úspešných kupcov, vojenských  náčelníkov, dvorných dodávateľov. Koncom 1600-tých rokov na krátky čas  bolo tu ústredie celej srbskej pravoslávnej Cirkvi. V strede 18-ho  storočia tu pôsobil ako duchovný Gavrilo Venclović, chýrny kazateľ,  literát a ikonopisec, ďalej tu študoval na lýceu veľký srbský historik a  koviljský archimandrita Jovan Rajić. Vo vedení duchovného života  významnú úlohu zohrali mnísi srbského monastiera Hilandar zo svätej hory  Atos. Počas stáročí sa dostalo do vlastníctva cirkevnej obce veľmi  mnoho cenných devocionálií a predmetov chrámového vybavenia, časť z nich  bola vystavená aj na svetovej výstave v r.1873 vo Viedni a r.1900 v  Paríži.

Dnešný chrám bol postavený v neskorobarokovom štýle v r.  1753-1790. Ikonostas, príznačný pre chrámy východného kresťanstva, ktorý  oddeľuje oltár od chrámovej lode, je dobový (1775) a bohato ozdobený v  štýle rokoko; spomedzi jeho ikon sú najcennejšie hlavné ikony základného  radu, ktoré pochádzajú z predchádzajúceho chrámu z r.1660. Veľmi vzácne  sú lavice (stallá), obklopujúce chrámovú loď, ktoré cirkevná obec  kúpila na dražbe z kamaldulského kláštora v Majkpuszte (Maďarsko).  Umelecké rezby lavicovej zostavy sú prácou Franza Xavera Seegena,  sochára z Viedne z r.1763. Povšimnutia hodné sú ešte v chrámovej lodi  stojany pre ikony a biskupský trón, štýlovo obdobné s ikonostasom, a  taktiež vyšívaná Plaščanica (1693) a ikona žertvenika (1660) v oltári.  Na dvore vľavo od bočného vchodu je hrobka generála a rytiera  Davidovića, kým vpravo sa nachádza hrobka tabulárneho sudcu a obchodníka  s obilím Jána Domonkosa, ktorého osoba poslúžila vzorom pre maďarského  spisovateľa Jókaiho na sformovanie postavy hlavného hrdinu z románu  Zlatý človek.

Koncom 60-tých rokov v chráme bolo zriadené múzeum, ale od r. 1998 znova slúži pre bohoslužby.

Pravoslávny chrám je na historickej vedute mesta označený hviezdičkou fialovej farby.
Návrat na obsah